Zandzakken voor winkeliers Den Burg

De gemeente heeft zandzakken geregeld voor winkeliers in Den Burg voor het geval zich opnieuw een hoosbui voordoet en niet al het regenwater meteen wegloopt.

Verschenen op de website van de Texelse Courant op 12 september 2017

De zandzakken zijn geregeld bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Bedoeling is dat de zakken vandaag (dinsdag) al bij de winkeliers worden afgeleverd.

De gemeente zegt dinsdagochtend meteen met getroffen winkeliers over maatregelen tegen wateroverlast gesproken te hebben. Er is ook gesproken over acties die wat meer tijd vergen in voorbereiding en uitvoering.

"Maandag 11 en dinsdag 12 september is er een extra controle uitgevoerd van de straatkolken. Deze bleken allemaal schoon, waardoor het water goed afgevoerd kan worden." Als tussenoplossing om herhaling te voorkomen, bekijkt de gemeente of de waterafvoer uit het centrum van Den Burg kan worden omgeleid.

Aanvullend wordt een plan uitgewerkt om de waterafvoer structureel beter naar de vijvers af te voeren. "Duidelijk is wel dat de regenval in de piek groter was dan het riool kan afvoeren. Het riool kan 20 mm per uur afvoeren, in de piek viel er op enkele plekken circa 50 mm per uur." Een paar weken geleden stonden ook al diverse winkels in Den Burg blank na een hoosbui.

De gemeente zegt in het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan als belangrijkste maatregel opgenomen te hebben om het hemelwater apart en sneller te kunnen afvoeren naar het oppervlaktewater. "De klimaatveranderingen zorgen vaker voor hevige regenval in korte tijd en vragen om een structurele aanpak om waterschade en overlast te beperken."

Bron: Texelse Courant